Теми

Основни теми на конференцията:

  • Изкуствен интелект
  • Електронно лидерство
  • Дигитализация и иновации в икономиката
  • Електронно обучени и др.